Twoje zamówienie

Waluta:

  • EUR
  • GBP
  • PLN
  • USD

Twój koszyk jest pusty

Obserwuj nas

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne
1. Poniższe zasady stanowią Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.hedoco.com. Operatorem sklepu i właścicielem marki Hedoco jest Modern Arts Management Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-488, Al. Na Skarpie 15 lok. 16.

2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego w punkcie 1 sklepu, ma Modern Arts Management Sp. z o.o., zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

3. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.hedoco.com i obowiązuje Sprzedawcę oraz Klientów, korzystających z usług sklepu internetowego w tej witrynie.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.hedoco.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i rynki zagraniczne.


II. Prezentacja produktów

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane – w szczególności fotografie produktów oraz ich opisy – były wolne od nieścisłości lub błędów.

2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią lub jeżeli produkt jest uszkodzony (np. w czasie transportu), Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Aktualne dane do kontaktu znajdują się na stronie internetowej www.hedoco.com, w zakładce Kontakt.

III. Sprzedaż produktów

1. Wszystkie ceny w witrynie www.hedoco.com podane są w złotych polskich (PLN) i innych walutach: USD, EUR oraz GBP. Ceny te zawierają polski podatek VAT w ustawowej wysokości, który jest naliczany od wszystkich zakupów dokonanych na terenie Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

3. Zamówienia są realizowane w jak najkrótszym czasie, jednak termin wysyłki produktów jest uzależniony od ich procesu produkcji.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

IV. Rejestracja Klientów

1. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu.

2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 18 roku życia lub młodsze, posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych) oraz podmioty gospodarcze.

3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie być zrealizowane.

4. Dane osobowe naszych Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej Sprzedawcy oraz prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, nr 133 poz. 833).

V. Procedura składania zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.hedoco.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 10:00-17:00.

3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, Klient otrzymuje na adres e-mail wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. Nie jest możliwe anulowanie złożonego zamówienia.

VI. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane po zarejestrowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. W przypadku braku płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez firmę doręczającą przesyłkę wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

VII. Gwarancja, zwrot i reklamacja zamówionego towaru

1. Klient, zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją Sprzedawcy.

3. Gwarancji nie podlegają wszelkie przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem produktu.

4. Każdy reklamowany towar, przesłany do Sprzedawcy, powinien posiadać dołączone oświadczenie reklamacyjne, zawierające przyczynę reklamacji oraz opis okoliczności, w jakich powstały wady. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres i numer zamówienia oraz oczekiwania dotyczące realizacji reklamacji (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

6. Koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Sprzedawca.


VIII. Wysyłka

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.

2. Koszt wysyłki określony jest na stronie www.hedoco.com.

3. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz większości krajów świata za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE, mogą zostać doliczone inne koszty dostawy, np. koszty obsługi celnej czy wymagane prawem podatki.

5. Czas realizacji zamówienia każdego produktu jest określony na stronie www.hedoco.com i jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.

6. Przesyłki są dostarczane wyłącznie w dni robocze.


IX. Płatności

1. Klient dokonujący zakupów w sklepie www.hedoco.com wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez jego podpisu.

2. Dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiana do każdej transakcji zakupu.


3. Klient może dokonać płatności za pomocą Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie www.hedoco.com są publikowane na licencji Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0) i są chronione prawami autorskimi. Zezwala się na niekomercyjne ich kopiowanie i rozpowszechnianie oraz prezentację na innych stronach internetowych, z zastrzeżeniem podania źródła, zawierającego nazwę Hedoco lub adres www.hedoco.com.

2. Wszystkie znaki towarowe i nazwy w sklepie internetowym zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271).


4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może pozbawiać Klienta jakichkolwiek praw gwarantowanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.